پیک کالا مگ

دریچه ای به دنیای اخبار و تکنولوژی

خودرو

معرفی خودرو GMC HUMMER EV

خودرو GMC Hummer EV، اولین سوپرتراک تمام برقی جهان خودرو GMC HUMMER EV یک پیکاپ تمام الکتریکی است که نمایی اجمالی از آینده الکتریکی جنرال

ادامه مطلب

PICK
KALA
MAG

PICK KALA MAG

افراد دارای شخصیت قوی همواره با مخالفت شدید از سوی افراد با افکار سطح پایین مواجه شده اند.

آلبرت اینشتین

بستن
مقایسه