برای خواندن کتاب لازم نیست که جملات آن را حفظ کنید چون در ناخودآگاه شما باقی می ماند. برای کتاب و کتابخوانی بهتر است یک برنامه ریزی برای آن را داشته باشید. عادت بع کتاب خواندن یک شبه ایجاد نمی شود.بنابراین اگر هر روز ۵ صفحه مطالعه کنید بسیار مفید تر از این است که […]

بستن
مقایسه